Ugrás a tartalomra
Nincs találat!
{{$index + 1}}

Általános szerződési feltételek

Hatályos: 2019. december 12. napjától

Általános Szerződési Feltételek

elektromobilitás szolgáltató által biztosított, közterületen elhelyezett ingyenes használatú töltőpontok igénybevételéről Mely létrejött az ELMŰ-ÉMÁSZ Solutions Kft. mint Szolgáltató Székhely: 1132 Budapest, Váci út 72-74. Adószám: 10768033-2-44 Cégszám: 01-10-041827 és Ügyfél között.

1 A szolgáltatás leírása

Jelen Megállapodás elfogadása alapján az Ügyfél igénybe veheti a Szolgáltató által biztosított, közterületen elhelyezett ingyenes használatú töltőoszlopait/töltőpontjait villamos meghajtású járművek töltése céljából a 2. pontban rögzített feltételekkel. A Szolgáltató mindenkor aktuális magyarországi töltőpontjainak elérhetőségei megtalálhatóak az „e-Charge+” mobilalkalmazásban (iPhone és Android rendszerű okos telefonokon keresztül). Jelen megállapodás kizárólag a Szolgáltató által biztosított ingyenes használatú töltőpontok használatára vonatkozik, melyek aktuális listája megtalálható az www.e-autozas.hu weboldalon és az e-mobilitás fiók felhasználói felületén, a Dokumentumok mappában is.

1.1 Töltőpontok használata, műszaki paraméterek

A töltés megkezdéséhez az Ügyfélnek rendelkeznie kell megfelelő töltőkábellel. A töltőoszlopokon/töltőpontokon a töltés igénybevétele csak azonosítás után lehetséges, mely történhet mobiltelefonos applikáció (e-Charge+) segítségével, internetes felületen böngésző használatával, vagy telefonos ügyfélszolgálaton keresztül.

A töltőoszlopokon 2 db egymástól függetlenül használható – az IEC 62196-2-2 szabványnak megfelelő – Type2 típusú csatlakozó található. Az alkalmazott töltési mód: Mode3, amely megfelel az IEC61851-1 szabványnak.

A maximális töltési teljesítmény csatlakozónként 3x32A (22kW) lehet. A tényleges töltési teljesítmény függ a csatlakoztatott autó és a csatlakozáshoz használt kábel típusától és az akkumulátor töltöttségétől.

2 A szolgáltatás igénybevételének feltételei, kötelezettségek

2.1 Általános feltételek

• A töltőpontok igénybevételéhez a Szolgáltató egy szerződésazonosítót hoz létre az Ügyfél részére.

• A szerződésazonosítóhoz kapcsolódó jelszót a Szolgáltató az Ügyfél által megadott e-mail címre küldi meg az Ügyfél részére.

• Egy szerződésazonosítóhoz több jármű is tartozhat, így pl. egy második jármű esetén nem szükséges újabb azonosítót igényelni (és új megállapodást kötni), amennyiben az egyes járműveket nem kívánja egymástól külön kezelni.

• Kérjük a megkapott szerződésazonosítót és jelszót bizalmasan kezelje, és csak a megállapodásban szereplő járművek töltéséhez használja. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a rendelkezésére bocsájtott szerződésazonosító/jelszó párossal nem csak az ELMŰ-ÉMÁSZ Solutions Kft. tulajdonában vagy üzemeltetésében lévő töltőpontokon kezdeményezhet töltést, hanem minden olyan töltőponton, amely szerepel az eCharge+ mobil applikációban. Ezen töltőpontok között olyanok is találhatók, melyeknek nem az ELMŰ-ÉMÁSZ Solutions Kft. tulajdonában vagy üzemeltetésében vannak. Ezen (idegen) töltőpontok használatának szabályai és az azokon alkalmazott díjak nem képezik részét a jelen megállapodásnak.

• A Szolgáltató az alábbiakban felsorolt szolgáltatásokat nyújtja: o hozzáférés a töltő-infrastruktúrához o a töltéshez szükséges villamos energia biztosítása o mobil applikáció a töltőpontok működtetéséhez o a rendszer működtetéséhez szükséges IT háttérrendszer üzemeltetése • Amennyiben az adott közterületi töltőoszlop/töltőpont parkolási díjfizető övezetben található, akkor a jármű töltésének idejére a parkolás a helyi parkolási szabályok szerint történik. 2.2 A Szolgáltató kötelezettségei A Szolgáltató köteles: • biztosítani a töltőpontok elérhetőségét és működőképességét a tőle elvárható módon, • biztosítani a töltés igénybevételéhez szükséges szerződésazonosítót és jelszót • telefonos ügyfélszolgálati elérhetőséget biztosítani a +36-1-238-1888 telefonszámon a töltés indításának és leállításának kezelésére,

• lehetővé tenni az e-mail-es hibabejelentést a toltohiba[AT]elmu.hu címen

• mobiltelefonos applikációt (eCharge+) biztosítani a töltés kezelésére, az elérhető töltőpontok térképes megjelenítéséhez (használati útmutató megtalálható a www.e-autozas.hu weboldalon). A Szolgáltató a kártérítési felelősségét, kötelezettségét kizárja, kivéve a berendezés Szolgáltatónak felróható hibás működéséből származó eseteket, ill. azon eseteket, ahol jogszabály alapján a felelősség nem zárható ki vagy nem korlátozható.

2.3 Az Ügyfél kötelezettségei Az Ügyfél köteles:

• meggyőződni arról, hogy a csatlakoztatott elektromos jármű megfelel a vonatkozó szabványoknak, különösen a járművek töltésére vonatkozó IEC 62196 és IEC 61851 szabványnak,

• biztosítani, hogy a jármű műszaki állapota – különös tekintettel az élet és vagyonvédelmi szempontokra – megfelelő legyen,

• biztosítani a jármű csatlakoztatásához szükséges megfelelő töltőkábelt, • meggyőződni arról, hogy az alkalmazott kábel rendelkezik gyártói tanúsítvánnyal,

• minden egyes töltés előtt meggyőződni arról, hogy az alkalmazott töltőkábel (beleértve a csatlakozókat is) sérülésmentes. A nem megfelelő töltőkábel alkalmazásával összefüggésben keletkező (bármiféle) károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

• figyelembe venni, hogy a töltőoszlopokhoz általában két parkolási hely tartozik, a töltéshez azonban autónként csak egy parkolóhely vehető igénybe.

3 A szolgáltatás időtartama

Jelen Megállapodás az Ügyfél általi elfogadást követően lép hatályba és a hatályba lépéstől számított egy éves időtartamra szól azzal, hogy évente automatikusan további 1 évvel meghosszabbodik, amennyiben a Felek bármelyike a szerződés lejárata előtt legalább 30 naptári nappal írásban fel nem mondja.

A Szolgáltató jogosult a megállapodást azonnali hatállyal felmondani a megállapodás rendelkezéseinek Ügyfél általi súlyos vagy ismételt megszegése esetén.

4 A szolgáltatás díja

A közterületen elhelyezett ingyenes használatú töltőpontok igénybevétele díjmentes. A Szolgáltató jogosult - az Ügyfél előzetes tájékoztatásával, az Ügyfél által a regisztráció során megadott e-mail címre küldött e-mail útján – a díjat egyoldalúan módosítani. Amennyiben az Ügyfél nem él a felmondási jogával, a díjmódosítás általa elfogadottnak tekintendő.

5 Egyéb feltételek

Az Ügyfél a Megállapodás elfogadásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Megállapodásban szereplő és a Megállapodás teljesítésével összefüggésben keletkező személyes adatait a Megállapodás végrehajtása céljából a Megállapodás megszűnéséig vagy az ahhoz kapcsolódó követelések érvényesítéséig vagy érvényesíthetőségük megszűnéséig kezelje. A személyes adatok kezelésére vonatkozó részletes tájékoztató az ELMŰ-ÉMÁSZ Solutions Kft. honlapján, illetőleg a www.e-autozas.hu oldalon található.

A jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Budapest, 2019.12.12.

ELMŰ-ÉMÁSZ Solutions Kft.

Kapcsolódó dokumentumok